Bankovni Krediti RD EUdesign

 USKORO!!

     
 
SRI i HROK
 
 
Sustav razmjene informacija (SRI) i Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK).

Koja je razlika između SRI-a (Sustava razmjene informacija) i HROK-a (Hrvatskog registra obveza po kreditima)?

Je li riječ o istim ili odvojenim sustavima?

Hrvatski registar obveze po kreditima (HROK) i Sustav razmjene informacija (SRI), ili kako se često pogrešno u dijelu javnosti naziva “crna lista”, dva su različita sustava koji u funkcionalnom smislu nemaju nikakvih dodirnih točaka.

Može se govoriti o sličnosti jednog dijela sadržaja, jer SRI razmjenjuje samo negativne financijske podatke i to isključivo one koji se odnose n neurednu otplatu kredita.

S druge strane, HROK nema kriterija “ulaznosti” podataka već u sustav ulaze svi podaci o kreditnom odnosu nekog klijenta i financijske institucije kao korisnika HROK-a. To uključuje informacije o urednom vraćanju ugovorenog duga, instrumentima osiguranja novčane obveze, visini i vrsti novčanih obveza i drugo. Zbog toga je HROK potpuni kreditni registar i predstavlja puno bolji izvor informacija potrebnih za donošenje odluke o odobrenju kredita.

 
 
     
 

 

 

 
     
Go to top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #777c03 #7975ca #1017d9