Bankovni Krediti RD EUdesign

 USKORO!!

     
 
Financijski rječnik
 
 

Financijski rječnik Bankovnih kredita:
Pokušat ćemo Vam donekle približiti neke pojmove s kojima se susrećete prilikom informiranja, te podizanja kredita.

Banka:
Banka je ustanova koja posreduje u novčanom poslovima i prometu s fizičkim i pravnim osobama.

Kredit:
"Posuđeni" novac iz novčane institucije, uz vraćanje glavnice i plaćanje kamata.

Kamatna stopa:
"Cijena" za posuđivanje tuđeg novca.

Efektivna kamatna stopa (EKS):
To je kamata koja pokazuje stvarnu i konačnu cijenu kredita; znači uključuje sve troškove kredita (troškove obrade, naknade, ...).

Anuitet:
Mjesečni obrok (rata) otplate kredita.

Naknada:
Obično je to novčana protuvrijednost koju banka traži za napravljeni posao i usluge (najčešće su to troškovi obrade kredita).

Depozit:
Polog novca u banku ili neku drugu novčarsku instituciju, i služi kao jamstvo banci za eventualni slučaj neuredne otplate kredita.

Valutna klauzula:
Ovo je klauzula (napomena) koja se unosi u Ugovore kako bi se vjerovnik novčane obveze zaštitio od promjena vrijednosti novca u razdoblju između nastanka novčane obveze i trenutka njezina dospijeća.

Kreditna sposobnost:
Kreditna sposobnost tražitelja kredita traži se prilikom podizanja kredita, a iznosi 1/3 netto plaće.U iznimnim slučajevima i preko 1/3 plaće ili mirovine (Na ostatak primanja).

Sudužnik:
Osoba koja također ima obvezu preuzimanja plaćanja kredita, u slučaju da dužnik i jamac nisu u mogućnosti. Smatra se kao nešto "jači" instrument osiguranja od jamca. To je osoba koja podiže kreditnu sposobnost dužnika prilikom podizanja kredita.

Jamac:
Osoba koja preuzima obvezu vraćanja kredita banci u slučaju da dužnik nije u mogućnosti vraćati kredit.

Vinkulacija:
Naznaka novog primatelja imovine radi osiguranja naplate kredita u slučaju dužnikovog neplaćanja. Ovaj pojam se veže uz hipoteku na nekretninu.

Hipoteka:
Označava pravo zaloga u korist banke (vjerovnika) na nekretnini dužnika za otplatu kredita. Hipoteka se upisuje u zemljišne knjige.

Fiducij:
Prijenos prava vlasništva nad nekretninom ili pokretninom u korist banke sve do konačne otplate kredita.

 
 
     
 

 

 

 
     
Go to top
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #777c03 #7975ca #1017d9